ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

ІНСТРУКЦІЯ ПО ТРАНСПОРТУВАННЮ, ЗБЕРІГАННЮ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ ГАРАНТІЮ ВИРОБНИКА.

 

ТРАНСПОРТУВАННЯ

1. 
Шланги транспортуються усіма видами транспорту в критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, чинними на даному виді транспорту.
2. 
При транспортуванні шлангів за температури нижче ніж 0°С вони повинні бути витримані при температурі 20 -25 °С протягом доби перед розкриванням тари.
3.
Умови транспортування згідно з п. 5.1.1 ГОСТ 17675 в частині впливу механічних факторів згідно ГОСТ 23216-78, в частині впливу хімічних факторів згідно ГОСТ 1515-69.
4.
Транспортування виробів до районів Далекої Півночі та прирівняних до них місцевостей повинно здійснюватись по спеціальним кліматичним правилам.
 
ЗБЕРІГАННЯ.

5.
Зберігання шлангів проводиться згідно з п.5.2. ГОСТ 17675. Продукція має
зберігатись в сухих закритих приміщеннях при температурі навколишнього повітря від -10°С до 35°С та відносній вологості повітря не більше 75% на відстані не менше 1 метра від опалювальних і нагрівальних приладів на стелажах шарами, при чому висота яких визначається не більше висоти одиниці пакування (бухти). Зберігання висотою більше одної бухти не допускається.
6. 
При зберіганні продукції не допускається вплив прямого сонячного проміння, а також парів кислот, лугів та інших агресивних середовищ.
7.
Фізичні властивості пластмас за своєю природою можуть змінюватися під час зберігання і під час використання шлангів Зміни, які відбуваються зазвичай протягом довгого часу в залежності від типу матеріалу, який використовується, можуть прискорюватись під дією певних факторів або комбінацією таких факторів. Армуючі матеріали можуть бути пошкоджені неадекватними способами використання та / або недостатніми умовами для зберігання. Тому рекомендується уникати тривалого впливу прямих сонячних променів, а також інших атмосферних впливів. Рекомендується уникати зберігання поблизу обладнання, що може бути джерелом іонізуючого випромінювання.
8. 
Рекомендації для правильного зберігання. Наступні поради містять деякі запобіжні заходи, які повинні бути прийняті для забезпечення мінімального погіршення збережених товарів.
8.1.Терміни зберігання
Терміни зберігання повинні бути зведені до мінімуму за допомогою планування обороту продукції. Якщо неможливо уникнути тривалого часу зберігання і коли дана рекомендація не виконується, шланг повинен бути перевірений перед використанням.
8.2.Температура і вологість.
Оптимальна температура для зберігання пластмасових шлангів від 10°С до 25°С але обов’язково в максимальних межах, як вказано в п.5 даного документу. Шланги не повинні бути збережені в приміщені з температурою більше 35° C або нижче 0 ° C. При температурах нижче -5° C повинні бути використані заходи безпеки при переміщенні шлангів. Шланги не повинні зберігатися поряд з джерелами тепла, та в присутності високих або низьких рівнів вологості.
8.3.Контакт з іншими матеріалами.
Шланги не повинні стикатися з хімічними продуктами, які використовуються в якості розчинників, палива, масла, мастила, кислот, дезінфікуючих засобів і т.д., і які можуть вплинути на фізико-механічні характеристики продукції.
8.4.Теплові джерела.
Температурні межі, зазначені в пункті 3.3 повинні бути дотримані. Коли це неможливо, повинні бути використанні методи теплового захисту.
8.5.Умови зберігання.
Шланги повинні зберігатися в належних умовах, вільних від обмеження, стиснення, або іншої деформації і без контакту з об'єктами, які можуть перфорувати або розрізати шланги. Шланги повинні зберігатися на спеціальних стелажах або на сухих поверхнях.
Упаковані шланги повинні зберігатися в горизонтальному положенні, а не навалом. Потрібно уникати велику кількість шарів шлангів що може привести до деформації внизу. Внутрішній діаметр бухти не повинний бути меншим, ніж у два рази радіусу вигину, заявленого виробником відповідно з технічними стандартами. Рекомендується не зберігати шланги на валах або гачках у вертикальному положенні. Рекомендується також, щоб шланги, які поставляються в прямих відрізках, зберігались горизонтально без згину.
8.6.Гризуни та комахи.
Шланги повинні бути захищені від гризунів і комах. Якщо існує ймовірний ризик, повинні бути прийняті адекватні запобіжні заходи.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ.

9. 
При експлуатації шланги повинні бути захищені від дії прямих сонячних променів і неповинні знаходитись ближче ніж 1 метр від тепло випромінюючого обладнання
10.
.При появі тріщин на кінцях шлангів після одного року експлуатації , допускається обрізка на 30-40 мм або на величину тріщини
11. 
Умови експлуатації, як то робоча температура, робочий тиск чи навантаження  вакуумом повинні відповідати даним вказаним в Сертифікаті виробника.
12. 
Не допускається перегинання шлангу більше ніж вказаний в Сертифікаті виробника радіус вигину.
13. 
Шланги можуть використовуватись в відносно агресивних середовищах і для перекачки агресивних речовин, згідно переліку вказаного в Таблиці хімічної стійкості ПВХ. Але в таких випадках Споживач діє на свій власний розсуд та згідно власного досвіду і приймає на себе всі виникаючі ризики та лише ті типи шлангів, які вироблені з такою метою.
14. 
Шланги ремонту не підлягають.
15.
Вибір шлангу.
Для оптимального вибору шлангу, тобто для прийняття рішення про діаметр, тип і якість шлангу, Споживач повинен чітко сформулювати умови його використання та експлуатації. Інформацію про реальні умови експлуатації шлангу потрібно готувати дуже ретельно. При виборі шлангу будуть використовуватися наступні основні принципи:
а) досконале знання природи речовини, що транспортується;
б) перевірка сумісності з можливими з'єднаннями; 
в) визначення розміру, довжини та допуску, що будуть необхідні при монтажі та використанні шлангу.
Будьте в курсі чи зростають небезпечні умови при використанні продукту, особливо в присутності дітей і літніх людей.
16.
Основна інформація.
Фізичні властивості пластмас за своєю природою можуть змінюватися під час зберігання і під час використання шлангів Зміни, які відбуваються зазвичай протягом довгого часу в залежності від типу матеріалу, який використовується, можуть прискорюватись під дією певних факторів або комбінацією таких факторів. Армуючі матеріали можуть бути пошкоджені неадекватними способами використання та / або недостатніми умовами для зберігання. Тому рекомендується уникати тривалого впливу прямих сонячних променів а також інших атмосферних впливів. Рекомендується уникати зберігання поблизу обладнання, що може бути джерелом іонізуючого випромінювання.
17.
Маркування пакетів.
Шланги завжди легко ідентифікувати чи є вони упаковані чи ні. Для обліку руху етикетка продукту не потрібна.
18.
Відправка зі складу.
Перед відправкою шлангів їх необхідно контролювати у всій повноті даних.
19.
Повернення на зберігання.
Шланги, які були у використанні, повинні бути очищені перед зберіганням, від усіх речовин, що транспортувались. Особлива увага повинна бути приділена, коли використовувались хімічні, вибухонебезпечні, легкозаймисті, абразивні та інші агресивні речовини. Після очищення, переконайтеся, що шланг може бути використано повторно.
20.
Норми і методи використання.
Після того як вибрано шланг, споживач повинен брати до розгляду наступні критерії для установки:
20.1.                   Відкриття упаковки.
Зверніть увагу при відкритті упаковки, що шланг не отримав пошкоджень через використання ножів або фрез.
20.2.                   Попередня перевірка.
Перед установкою необхідно ретельно перевірити характеристики шлангу, щоб переконатися, що тип, діаметр і довжина відповідає заданим властивостям.
Повинен проводитися візуальний контроль , щоб гарантувати, що не існує ніяких перешкод до експлуатації шлангу, відсутні порізи чи пошкодження оболонки шлангу або будь-яка інша очевидна недосконалість.
20.3.                   Переміщення.
Шланги переміщуються обережно, уникаючи всіх ударів і стиснень, не перетягуючи через абразивні поверхні . Шланги не повинні бути насильно витягнуті, коли вони деформовані або перекручені.   Важкі шланги, як правило, поставляються в прямому горизонтальному положенні і повинні бути розміщені на спеціальних підставках для перевезення. Якщо використовується дерев'яна або транспортна упаковка з будь-якого іншого матеріалу , то вона не повинна оброблена чи пофарбована речовинами, які можуть пошкодити шланги.
20.4.                   Тиск і випробування на герметичність.
Робочий тиск, який зазвичай вказується на шлангові чи Сертифікаті виробника, що його супроводжує повинен бути дотриманий. Після установки, коли ліквідовані бульбашки повітря, необхідно поступово збільшувати тиск до робочого значення, щоб перевірити з’єднання на наявність витоків. Цей тест повинен бути здійснений в безпечних умовах.
20.5.                   Температура.
Шланги повинні бути використані в інтервалах температур, які як правило, вказані в Сертифікаті виробника . Якщо ви сумніваєтеся, зверніться до виробника. Робочий тиск, вказаний в каталозі чи в сертифікаті виробника визначений при температурі 23°С ± 2°С; інша температура може привести до інших контрольних технічних даних шлангу.
20.6.                   Транспортування речовин/продуктів.
Шланги повинні бути використані для проходження речовин, для яких вони були виготовлені. Якщо ви сумніваєтесь, завжди розумно звернутись до Виробника. Наскільки це можливо, шланги не повинні залишатись під механічним навантаженням або тиском, коли шланг не використовується. Якщо транспортуються речовини,що небезпечні для здоров'я та / або навколишнього середовища і якщо шланг може вибухнути або розірватись, необхідно вжити всіх необхідних заходів, щоб працювати в безпечних умовах.
20.7.                   Умови середовища.
Шланги повинні бути використані виключно в умовах середовища для якого вони були виготовлені.
20.8.                   Радіус вигину.
Встановлення під мінімальний радіус вигину значно зменшує термін служби і стійкість шлангу і може призвести до його пошкодження. Крім того, необхідно, уникати вигину біля з'єднань.
20.9.                   Кручення.
Шланги не використовуються для роботи при крученні, якщо спеціально не призначені для цієї мети. 20.10.               Вібрації. Вібрації можуть привести до пошкодженню шлангу і можливо через його перегрів, особливо навколо з'єднань, де більш часто вібрації й виникають . Тому краще всього переконатися, що шланги виготовлені спеціально для використання при таких видах навантажень.
20.11.               Петлі.
Петлі на шлангу піддають його надмірному навантаженню, що може привести до розривів та тріщин або просто знизити його строк експлуатації. Деякі споживачі, як правило, можуть перешкоджати проходженню рідини через надлом чи перегин шлангу, що потрібно обов’язково уникати .
20.12.               Вибір і монтаж арматури.
Якщо інструкції Виробника виконуються, то шланг завжди може бути перевірений на предмет використання робочого тиску і відповідних з'єднань. Фітинги більшого діаметру, ніж шланг можуть привести до додаткового навантаження, що можливо зашкодить армуванню шлангу або його внутрішнього шару; в той же час, як використання фітингів з меншим діаметром може призвести до труднощів при затягуванні шлангу, бути причиною витоку, або у разі багатошарових шлангів, причиною Інфільтрування між шарами. Більше того, з'єднання не повинні мати гострі ріжучі виступи, які можуть пошкодити шланг. Вода або мило і вода можуть бути використані для вставки з'єднань. Не використовуйте продукти, які містять масла або інші агресивні продукти, якщо це не є типи шлангів, призначених для використання з такими речовинами.   Забороняється використовувати дерев'яні молотки або подібні інструменти для установки фітингів та інших з’єднань. Використання саморобних хомутів (наприклад металевого дроту) з гострими кінцями або занадто туга фіксація з'єднань можуть бути причиною пошкодження шлангу.
20.13.               Розсіювання статичної електрики. Коли необхідно забезпечити контакт для статичної напруги, дотримуйтесь інструкції заводу-виробника; необхідно також провести випробовування з метою перевірки безперервності між всіма з’єднаннями і сполученнями. Перевірте цілісність електричного кола за допомогою звичайного тестеру.
20.14.               Постійні налаштування.
Шланг повинен бути належним чином встановлений , щоб у стисненому стані міг бути нормально переміщений (з врахуванням можливої варіації довжини, діаметру, куту кручення тощо).
20.15.               Рухомі з’єднання.
Коли шланг з'єднує частини механізмів, що переміщуються, необхідно перевірити, щоб шланг був досить довгий і його рух не викликає надмірного навантаження і тертя і що немає деформації, недозволеного вигину чи розтягнення або ненормального кручення.
20.16.               Ідентифікація. Якщо необхідно інше ніж заводське маркування, можуть бути використанні самоклеючі стрічки.   Для використання фарби необхідно, звернутись до виробника для перевірки сумісності з оболонкою шлангу.
20.17.               Обслуговування. Навіть якщо вибір, зберігання та інсталяція шлангу були проведені правильно, регулярне технічне обслуговування є також необхідним. Частота останнього визначається використанням шлангу . Особлива увага повинна бути звернена на те, що стосується з'єднань і наявність видимих візуальних змін, які вказують на погіршення шлангу.
Нижчевказаний перелік не є вичерпним списком можливих порушень:
- Розриви, тріщини, порізи, армування чи оболонка , що відклеюється;
- Краплини рідини на зовнішній поверхні (або з внутрішньої частини) шлангу, які можливо ідентифікувати;
- Деформації, бульбашки, місцевий набряк під тиском.
- Занадто м'які або занадто жорсткі частини;
- Витоки.
Ці порушення можуть виправдати заміну шланга. Якщо поверхня шлангу показує дату закінчення терміну дії, цього необхідно дотримуватися, навіть якщо шланг не має явних ознаки зносу.
21. 
Очищення.
Якщо інструкції з чищення не поставляються виробником, то чистку при необхідності, можливо провести з милом і водою, не застосовуючи розчинники (на базі нафти, парафіну і т.д.) чи миючі засоби. Ніколи не використовуйте абразивні засоби або ріжучі інструменти для чищення (металеві щітки, наждачний папір і т.д.).
22.
Утилізація.
Для утилізації продукції ви повинні дотримуватись чинного законодавства не забруднюючи навколишнього середовища.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА.

23.
Виробник гарантує відповідність продукції вимогам затверджених технічних умов та виданому Споживачу Сертифіката виробника при дотриманні умов транспортування, зберігання та експлуатації встановленими цими технічними умовами і викладеним в даній інструкції,   протягом 12 місяців з моменту виготовлення.